Općina Podbablje
službene web stranice

Nabava radova na izgradnji zgrade za dječji vrtić

Izišao je javni poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Nabava radova na izgradnji zgrade za dječji vrtić u Općini Podbablje. Svu potrebitu dokumentaciju možete podignuti na Elektronskom oglasniku javne nabave preko priložene poveznice:...

read more
Evidencija Udruga u Općini Podbablje

Mjesni odbori

Evidencija Ustanova u Općini Podbablje

Ustanove u Podbablju

Trenutačni dug Općine