Općina Podbablje
službene web stranice

Natječaj za prijem u službu bez zasnivanja radnog odnosa

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Podbablje

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Postupak javne nabave radova na uređenju kolnika Put Krčevca

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016) u Elektronskom oglasniku javne...

Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu Programa sufinanciranja izgradnje prve nekretnine – usluge i materijal

Trenutačni dug Općine

 

Evidencija Ustanova u Općini Podbablje

Ustanove u Podbablju

 
Evidencija Udruga u Općini Podbablje

Mjesni odbori