Pilot projekt odlaganja komunalnog otpada u logirane vreće

Pilot projekt odlaganja komunalnog otpada u logirane vreće

  U suradnji sa Čistoćom Imotske krajine, započeo je pilot projekt odlaganja komunalnog otpada u logirane vreće u svrhu što kvalitetnijeg gospodarenja otpadom. Čistoća Imotske krajine se obvezala dostaviti svakom korisniku odgovarajući broj logiranih vreća...
Pilot projekt odlaganja komunalnog otpada u logirane vreće

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na temelju čl. 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) područnoj samoupravi (NN 86/08, 61/11) i članka 45. Statuta Općine Podbablje (Sl. glasnik Općine Podbablje br. 2/13), Jedinstveni upravni odjel Općine Podbablje objavljuje...
Skip to content