Ministarstvo unutarnjih poslova provodi operativnu akciju “Mir i dobro”

Ministarstvo unutarnjih poslova provodi operativnu akciju “Mir i dobro”

I ove godine, 25. godinu zaredom, Ministarstvo unutarnjih poslova provodi operativnu akciju „Mir i dobro“ vezanu za uporabu pirotehničkih sredstava tijekom predblagdanskog i blagdanskog razdoblja.

Akcija započinje 15. prosinca 2018. i završava 8. siječnja 2019.

Kao i prethodnih godina veći broj građana u predblagdansko i blagdansko vrijeme će nabavljati pirotehnička sredstava koja se nalaze u slobodnoj prodaji, ali može se očekivati i nezakonita nabava eksplozivnih ili pirotehničkih sredstava čija prodaja nije dopuštena.

Unatoč uvriježenom mišljenju da je pirotehnika I. kategorije dječja pirotehnika, nju ne smiju koristiti djeca mlađa od 14 godina i novim Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja određena je novčana kazna od 1.000,00 do 3.000,00 kuna za zakonske zastupnike (roditelji, skrbnici i sl.) djece koja upotrijebe pirotehnička sredstva.

Navedena pirotehnička sredstva smiju koristiti djeca starija od 14 godina dok pirotehnička sredstva 2. i 3. kategorije, koji u sebi imaju veću količinu eksplozivnih tvari, smiju koristiti osobe starije od 18 godina.

Jedna od novina je i zabranjena nabava, prodaja i uporaba petardi i redenika iz kategorije III, a također u skladištima kao i u prodaji na hrvatskom tržištu ne smije se naći pirotehnika koja na sebi nema oznaku CE.

Nadalje, građani mogu isključivo za osobnu uporabu preko državne granice unijeti do dva kilograma neto pirotehničke smjese (sredstava) I., II., i III. kategorije (osim redenika i petardi iz kategorije III.).

Iznosi novčanih kazni iznose od 1.000,00 do 15.000,00 kuna za fizičke osobe te 1.000,00 do 80.000,00 kuna za pravne osobe.

Pirotehnička sredstva 2. i 3. kategorije smiju se prodavati od 15.12.2018. do 1.1.2019., a upotrebljavati od 27.12.2018. do 1.1.2019.

Javni poziv učenicima srednjih škola koji se školuju u drugim gradovima izuzev grada Imotskog

Javni poziv učenicima srednjih škola koji se školuju u drugim gradovima izuzev grada Imotskog

Općina Podbablje će svim učenicima srednjih škola s područja Općine Podbablje koji se školuju u drugim gradovima izuzev grada Imotskog,  dodijeliti stipendije za period od 01.09.2018. do 15.06.2019. godine

Visina stipendije iznosi 300,00 kn  (slovima: tristotinekuna)

Prijave za dodjelu stipendija primaju se na mail adresu: podbablje@podbablje.hr ili u prostorijama Općine do 20.12.2018. godine.

Pravo na stipendiju  imaju učenici koji ne primaju državnu, županijsku ili bilo koju drugu stipendiju ili novčanu potporu koja ima karakter stipendije, te koji ne ponavljaju godinu.

Uvjet za dobivanje stipendije je da učenik ima prebivalište na području Općine Podbablje najmanje 3 godine, te da je nositelj zajedničkog domaćinstva čiji je član učenik, podmirio sve financijske obaveze prema Općini Podbablje.

Uz prijavu učenik je dužan priložiti:

#potvrdu obrazovne ustanove o redovnom školovanju
#presliku osobne iskaznice
#izjavu  učenika da nije korisnik druge stipendije ili bilo koje druge novčane potpore koja ima karakter stipendije.
#presliku kartice žiro računa otvorenog kod banke na ime učenika.


U Podbablju, 05.12.2018. godine

Načelnik Općine Podbablje

Ante Kujundžić, prof.