Rezultati izbora za Mjesne odbore u Općini Podbablje

Rezultati izbora za Mjesne odbore u Općini Podbablje

MO DRUM

Ukupno birača u MO: 585

Ukupno glasovalo birača: 329

Važećih listića: 320

Nevažećih listića: 9

 1. lista HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA / Nositelj: MARIN VUKSAN dobila je 118 glasa i 2 člana u vijeću

 

 1. lista LISTA GRUPE BIRAČA / Nositelj: IVAN PERKUŠIĆ dobila je 202 glasa i 5 članova u vijeću

 

 

MO GRUBINE

Ukupno birača u MO: 817

Ukupno glasovalo birača: 424

Važećih listića: 408

Nevažećih listića: 19

 1. lista HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA / Nositelj: MARIJO KARIN dobila je 146 glasa i 2 člana u vijeću

 

 1. lista LISTA GRUPE BIRAČA / Nositelj: ANTE KUJUNDŽIĆ dobila je 262 glasa i 5 članova u vijeću

 

 

MO HRŠĆEVANI

Ukupno birača u MO: 349

Ukupno glasovalo birača: 212

Važećih listića: 205

Nevažećih listića: 7

 1. lista HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA / Nositelj: SLAVKO BLAŽIĆ dobila je 103 glasa i 4 člana u vijeću

 

 1. lista LISTA GRUPE BIRAČA / Nositelj: SAŠA MIŠKULIN dobila je 102 glasa i 3 člana u vijeću

 

 

MO IVANBEGOVINA

Ukupno birača u MO: 233

Ukupno glasovalo birača: 85

Važećih listića: 82

Nevažećih listića: 3

 

 1. lista LISTA GRUPE BIRAČA / Nositelj: LUJO KUJUNDŽIĆ dobila je 82 glasa i 7 članova u vijeću

 

 

MO KAMENMOST

Ukupno birača u MO: 440

Ukupno glasovalo birača: 228

Važećih listića: 227

Nevažećih listića: 1

 1. lista HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA / Nositelj: ANTE PERIĆ dobila je 102 glasa i 3 člana u vijeću

 

 1. lista LISTA GRUPE BIRAČA / Nositelj: IVAN ĆAPIN dobila je 125 glasova i 4 člana u vijeću

 

 

MO KRIVODOL

Ukupno birača u MO: 397

Ukupno glasovalo birača: 208

Važećih listića: 205

Nevažećih listića: 3

 1. lista HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA / Nositelj: VALENTINA UJEVIĆ dobila je 62 glasa i 2 člana u vijeću

 

 1. lista LISTA GRUPE BIRAČA / Nositelj: DINO UJEVIĆ dobila je 143 glasa i 5 članova u vijeću

 

 

MO PODBABLJE GORNJE

Ukupno birača u MO: 463

Ukupno glasovalo birača: 108

Važećih listića: 100

Nevažećih listića: 8

 1. lista HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA / Nositelj: SVETO PATRLJ dobila je 100 glasova i 7 članova u vijeću

 

 

 

MO POLJICA

Ukupno birača u MO: 689

Ukupno glasovalo birača: 314

Važećih listića: 306

Nevažećih listića: 8

 1. lista HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA / Nositelj: IVA ŠUŠNJAR dobila je 107 glasova i 2 člana u vijeću

 

 1. lista LISTA GRUPE BIRAČA / Nositelj: ANTE GUDELJ dobila je 199 glasova i 5 članova u vijeću
PRIKUP GLOMAZNOG OTPADA U OPĆINI PODBABLJE

PRIKUP GLOMAZNOG OTPADA U OPĆINI PODBABLJE

U suradnji sa tvrtkama Čistoća Imotske krajine i EKO Imotski u našoj općini izvršiti će se prikupljanje glomaznog otpada koji će se odlagati u periodu od 20.05. do 03.06.2019. na lokacijama koje su navedene na priloženoj fotografiji.

Lokacije su definirane i opisane kako ih mještani nazivaju no ako ipak dođe do potrebe za detaljnijim informacijama stojimo vam na raspolaganju preko kontakt mobitela naše Komunalne službe: 0916192522