Turističke ambulate

Turističke ambulate

Donosimo popis doktora opće/obiteljske medicine i doktora pedijatara na području Splitsko-dalmatinske županije koji imaju ugovor sa HZZO-om unutar mreže javne zdravstvene službe sa adresama ordinacija i kontakt telefonom. DJELATNOST OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE DJELATNOST...
Odlični rezultati rada u poslijepodnevnoj smjeni DV ribica

Odlični rezultati rada u poslijepodnevnoj smjeni DV ribica

U sustavu ranog i predškološkog odgoja i obrazovanja briga o djetetu i njegov razvoj, te učenje jedan je od temeljnih ciljeva djece. Djeca svoje znanje neprekidno izgrađuju, dograđuju, reorganiziraju i rekonstruiraju a sve temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih...
Skip to content