Pilot projekt odlaganja komunalnog otpada u logirane vreće

  U suradnji sa Čistoćom Imotske krajine, započeo je pilot projekt odlaganja...

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na temelju čl. 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i...

Obavijest za studente s područja Općine Podbablje

Kratki sažetak za razdoblje od 8.06. do 31.12.2017. godine

Godina je na izmaku pa ćemo napravit jedan kratki sažetak za razdoblje od...

Općini Podbablje više od 4.000.000,00 kuna za građenje nerazvrstanih cesta!

Božićne blagdane u našoj Općini dodatno je uljepšala vijest kako je Agencija...

Trenutačni dug Općine

 

Evidencija Ustanova u Općini Podbablje

Ustanove u Podbablju

 
Evidencija Udruga u Općini Podbablje

Mjesni odbori