Opće informacije

Broj stanovnika 4.680

Površina 41,76 km2

Kontakt telefon: 021/ 848 064

Otvoreni natječaji

Nema.

Poziv za podnošenje zahtjeva radi dobivanja sufinanciranih voznih karata

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODBABLJE - NAČELNIK

Klasa: 602-01/16-02/02

Ur. Broj: 2129-05/02-16

Drum, 26.09.2016.g.

Na temelju članka 40. Statuta Općine Podbablje («Službeni glasnik» br. 2/13) načelnik Općine Podbablje objavljuje

POZIV

za podnošenje zahtjeva radi dobivanja sufinanciranih voznih karata za akademsku godinu 2016./2017.

I. Pozivaju se redovni studenti s područja općine Podbablje da u roku od 30 (trideset) dana od dana objave ovog poziva dostave zahtjev za dobivanje sufinanciranih voznih karata za akademsku godinu 2016./2017.

II. Uz pisani zahtjev studenti su dužni dostaviti:

  1. Uvjerenje (izvornik) o upisu redovnog studija,
  2. Kopiju osobne iskaznice,
  3. Uplatu od 200,00 kuna na račun općine Podbablje HR4825000091833700000, Model: HR24, poziv na broj: 7706 - OIB studenta
  4. Zahtjev s potrebnom dokumentacijom dostavlja se na adresu: Općina Podbablje, Kamenmost.

NAČELNIK:

                      Mario Ujević, dr. stom.