Opće informacije

Broj stanovnika 4.680

Površina 41,76 km2

Kontakt telefon: 021/ 848 064

Otvoreni natječaji

Nema.

Javne konzultacije s dionicima o Nacrtu strategije razvoja općine Podbablje 2015 - 2020

 

Pozivaju se svi stanovnici općine, ali i ostala zainteresirana javnost da se uključe u javnu raspravu na Nacrt strategije razvoja općine Podbablje 2015. – 2020.

 

Odluka o izradi Strategije razvoja

 

Odluka o imenovanju koordinacijskog tima

 

Odluka o imenovanju članova radnih grupa

 

Poštivajući uvriježena načela izrade strategije, poglavito načelo partnerstva i suradnje pri definiranju strategije, pozivamo sve zainteresirane da se aktivno uključe u javnu raspravu o nacrtu dokumenta. Strategija razvoja važan je dokument svake organizacije jer predstavlja preduvjet za povlačenje sredstava iz EU fondova, te je okvir za donošenje kratkoročnih i dugoročnih odluka koji omogućuje pravilno fokusiranje ljudskih, materijalnih, vremenskih i financijskih resursa u svrhu održivog razvoja.

 

 

U javnoj raspravi možete sudjelovati koristeći zadane obrasce:

 

FORM RG4: Obrazac za predlaganje projekata za projektnu bazu

 

FORM RG5: Obrazac za  iznošenje prijedloga i mišljenja na Strategiju razvoja općine Podbablje 2015. – 2020.

 

 

Javna rasprava otvorena je do 10. travnja 2017. godine.

 

Zahvaljujemo na suradnji!

 

Nacrt Strategije razvoja općine Podbablje