Opće informacije

Broj stanovnika 4.680

Površina 41,76 km2

Kontakt telefon: 021/ 848 064

Otvoreni natječaji

Nema.

Mjesni odbori

VIJEĆE MJESNOG ODBORA DRUM

 

Predsjednik Vijeća: Jure Vujević

 

Članovi: 

1. Jure Vujević

2. Veljko Tolić

3. Darko Šušnjar Crni

4. Ante Vrljić

5. Mirko Dodig

6. Stipe Vrljić

7. Damir Mišević

 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA GRUBINE

 

Predsjednik Vijeća: Ante Kujundžić

 

Članovi: 

1. Mate Matković

2. Ante Kujundžić

3. Ante Žužul

4. Ivica Karin

5. Domagoj Karin

6. Jagoda Jonjić

7. Marko Jonjić

 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA HRŠĆEVANI

 

Predsjednik Vijeća: Denis Matković

 

Članovi:

1. Denis Matković

2. Marijana Znaor

3. Stipe Krištić

4. Slavko Blažić

5. Marijan Znaor

6. Ivica Biošić

7. Ivica Blažić

 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA IVANBEGOVINA

 

Predsjednik Vijeća: Blaž Kujundžić

 

Članovi:

1. Ante Kujundžić

2. Domagoj Kujundžić

3. Blaž Kujundžić

4. Luka Kujundžić

5. Ivica Šušnjar

6. Josip Kujundžić

7. Domagoj Kujundžić

 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA KAMENMOST

 

Predsjednik Vijeća: Ante Ajduk "As"

 

Članovi:

1. Ante Ajduk "As"

2. Ante Perić

3. Stjepan Patrlj

4. Dane Ajduk

5. Ante Ajduk

6. Ivan Perić

7. Mateo Kujundžić

 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA KRIVODOL

 

Predsjednik Vijeća: Veselko Čujić

 

Članovi: 

1. Dominko Ujević

2. Veselko Čujić

3. Srećko Vrljičak

4. Suzana Turić

5. Dragutin Bašić

6. Damir Vukelja

7. Hrvoje Ujević

 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA PODBABLJE GORNJE

 

Predsjednik Vijeća: Sveto Patrlj

 

Članovi: 

1. Ivan Gudelj

2. Sveto Patrlj

3. Josip Gabelica

4. Nediljko Buljan

5. Mate Ćapin

6. Zdravko Gudelj

7. Ante Šućur

 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA POLJICA

 

Predsjednik Vijeća: Iko Livajić

 

Članovi:

1. Mladen Gudelj

2. Dalibor Biloš

3. Milan Lozo

4. Marijan Livajić

5. Iko Livajić

6. Nikola Ćelić

7. Darko Biloš