Opće informacije

Broj stanovnika 4.680

Površina 41,76 km2

Kontakt telefon: 021/ 848 064

Otvoreni natječaji

Nema.

Savjet mladih

Što je savjet mladih?

  • Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.
  • Savjete mladih osnivaju te njihove članove i zamjenike članova biraju predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te međunarodnim dokumentima potvrđenim ili usvojenim od strane Republike Hrvatske.

Zakon o savjetima mladih možete preuzeti na svoje računalo klikom ovdje.

Članovi saziva savjeta mladih sa mandatom isteklim u rujnu 2014. godine:

  • Mate Matković | predsjednik
  • Hrvoje Tolić | potpredsjednik
  • Domagoj Matković
  • Ante Žarković
  • Nikolina Gabelica
  • Ante Jonjić