Opće informacije

Broj stanovnika 4.680

Površina 41,76 km2

Kontakt telefon: 021/ 848 064

Otvoreni natječaji

Nema.

Poljica

Poljica su naselje u općini Podbablje te sjedište crkvene župe Sv. Ane - Imotska Poljica gdje se nalazi i istoimena crkva te groblje uz nju. Ime znači malo polje, poljce ili kako se prije znalo reć i poljice. Nalazi se na putu Grubine - Zagvozd dva kilometra od Grubina. Prvi spomeni imena su u16.st u turskim defterima nahije Imota kad su spadala pod župu Kamenmost, a posebna župa postali su 1747. Po popisu 2001. Poljica su imala 816 stanovnika.