Objave, Ribica|

Prijave za upis djece podnose se od 9. do 16.svibnja 2022.godine.

 1. Upis se provodi za djecu od navršene 3 godine pa do polaska u školu
 2. Zahtjevi za upis djece zaprimaju se u Vrtiću ( Ured ravnatelja / pedagoga) osobnim dolaskom.

Radno vrijeme sa strankama od 10.30 – 15.30 sati.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

 1. Rodni list
 2. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci),
 3. Presliku osobnih iskaznica roditelja
 4. Liječnička potvrda o zdravstvenom stanju djeteta
 5. Potvrda roditelja o radno pravnom statusu
 6. Zahtjev za upis djeteta u vrtić (preuzeti ovdje)
 7. Ostali dokazi u svrhu utvrđivanja prednosti pri upisu

Prednosti pri upisu:

 • za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,
 • za dijete oba zaposlena roditelja – potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja i preslike  prijava  na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
 • za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja  i preslika prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,
 • za dijete samohranog zaposlenog roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i preslika prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
 • za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da predškolska ustanova može sama provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,
 • za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da predškolska ustanova može sama provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,
 • za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta.

Rezultati upisa bit će objavljeni na mrežnim stranicama Općine Podbablje te na Oglasnoj ploči Vrtića.

Ravnateljica

Danijela Babić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Close Search Window
Skip to content