Obrasci financijskih izvještaja – Općina Podbablje

Obrasci financijskih izvještaja – DV Ribica

Obrasci financijskih izvještaja – konsolidirano

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022. – Općina Podbablje

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022. – DV Ribica

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022. – konsolidirano

Proračunski vodič za građane za 2023. godinu

Proračun Općine Podbablje za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Proračun DV Ribica za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Prijedlog Proračuna DV Ribica za 2023. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Podbablje za 2023. godinu

Proračun Općine Podbablje za 2023. godinu

Proračun dječjeg vrtića “Ribica” za 2023. godinu

2022.

Izvršenje Proračuna DV Ribica za 2022. godinu

Rebalans Općine Podbablje za 2022. godinu

Rebalans dječjeg vrtića “Ribica” za 2022. godinu

Rebalans Općine Podbablje za 2022. godinu

Rebalans dječjeg vrtića “Ribica” za 2022. godinu

Izvršenje proračuna Općine na dan 30.06.2022.

Izvršenje proračuna DV Ribica na dan 30.06.2022.

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – Razina 21

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – Razina 22

Bilješke u financijsko izvješće

Bilješke u financijsko izvješće DV Ribica

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

Izvršenje Proračuna Općine za 2021. godinu

Izvršenje proračuna DV Ribica za 2021. godinu

Rebalans Proračuna za 2022. godinu

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Podbablje za 2022.g.

Proračunski Vodič za građane za 2022. godinu

Proračun općine Podbablje za 2022. godinu

Proračun DV Ribica za 2022. godinu

Prijedlog proračuna za 2022. godinu

2021.

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.01.’21 – 31.12.’21.

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.01.’21 – 31.12.’21. Razina 22

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.01.’21 – 31.12.’21. DV Ribica

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje 01.01.2021. – 31.12.2021.

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje 2021. DV Ribica

Rebalans proračuna općine Podbablje za 2021.godinu

Rebalans proračuna DV Ribica za 2021.godinu

Izvršenje proračuna 30.06.’21

DV Ribica Izvršenje proračuna 30.06.’21

Prihodi poslovanja 30.06.’21

DV Ribica Prihodi poslovanja 30.06.’21

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.01.’21 – 31.06.’21.

Izvještaj o prihodima i rashodima 1.01.’21 – 31.06.’21.

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.01.’21 – 31.03.’21.

2020.

DV Ribica izvršenje proračuna 2020

DV Ribica rashodi 2020

DV Ribica prihodi 2020

Izvršenje proračuna 2020 Prihodi

Izvršenje proračuna 2020 Posebni dio

Bilješke uz financijska izvješća

DV Ribica – Izvještaj proračuna 1.01.2020. – 31.12.2020.

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.01.’20 – 31.12.’20

Izvještaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1.01.’20. – 31.12.’20.

DV Ribica – Plan prihoda 2021, 2022, 2023

DV Ribica – Plan rashoda 2021, 2022, 2023

Obrazloženje proračuna Općine za 2021. godinu

Plan proračuna za 2021. godinu

Rebalans proračuna za 2020. / Prihodi

Rebalans proračuna za 2020.

Prijedlog proračuna za 2021. godinu

Plan prigoda 2021, 2022 i 2023

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.01.’20 – 30.09.’20.

Proračun Općine za 2020. godinu

2019.

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.01.’19 – 30.06.’19.

Proračun Općine za 2019. god i projekcija proračuna za 2020. i 2021. god.

2018.

Rebalans proračuna za 2018. godinu

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.01.’18 – 30.03.’18.

Proračun Općine za 2018. god i projekcija proračuna za 2019. i 2020. god.

2017.

Izvještaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1.01. – 31.12.2017.

Izvještaj o obvezama za razdoblje 1.01. – 31.12.2017.

Bilanca Općine Podbablje na dan 31.12.2017.

Bilanca DV Ribica na dan 31.12.2017.

DV Ribica Izvještaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1.01. – 31.12.2017.

Izvještaj proračuna 1/17 – 6/17

Izvještaj o obvezama 1/17 – 6/17

Izvještaj o prihodima i rashodima 1/17 – 6/17

Rebalans proračuna rujan 2017.

Izvještaj o podmirenim dugovanjima na dan 13.09.2017.

Proračun Općine Podbablje za 2017. godinu

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content