Članovi Savjeta mladih Podbablja
Ante Erceg
Rođen: 30.07.1996.
Student prava na FFM Mostar
Mobitel: 0991956250
Sara Livajić
Rođena: 09.09.1996.
Studentica Sveučilišta u Dubrovniku –  Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Mobitel: 0921595188
Ante Perić
Rođen: 24.06.1994.
Student Općeg menadžmenta u Mostaru
Mobitel: 0912406994
Nikolina Blažić
Rođena: 05.12.1995.
Studentica Upravnog prava na Pravnom fakultetu u Splitu
Mobitel: 0976141085
Ante Karin
Rođen: 28.06.1996.
Student informatike na FPMOZ Mostar
Mobitel: 0913325668
Marijana Ćelić
Rođena: 24.10.1997.
Mobitel: 0995645105
Studentica strojarstva na FESB Split
Slavko Blažić
Rođen: 12.10.1993.
Apsolvent KBF Split
Mobitel: 0998530136

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content