Naziv projekta: ULAGANJE U IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA U OPĆINI PODBABLJE

Kratki opis projekta: Projekt se odnosi na izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Općini Podbablje

Aktivnosti: Projekt ulaganja u izgradnju dječjeg vrtića u općini Podbablje zamišljen je kroz nekoliko aktivnosti:

 1. Upravljanje projektom
 2. Provedba projekta
 3. Promidžba i vidljivost

Ciljevi projekta: Provedba projekta izgradnje Dječjeg vrtića u općini Podbablje, dovest će do postizanja sljedećih ciljeva:

 1. unaprjeđenje kvalitete predškolskog odgoja na području općine Podbablje;
 2. povećanje prostornih i tehničkih kapaciteta kroz izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u skladu s nacionalnim pedagoškim standardom;
 3. povećanje kvalitete života na ruralnom području;
 4. razvoj lokalnih temeljnih usluga.

Rezultati projekta: Provedba projekta dovest će do ostvarenja sljedećih rezultata:

 1. Proveden postupak nabave;
 2. Odabran izvođač radova;
 3. Izgrađena zgrada dječjeg vrtića na d.č.zem. 4894/11;
 4. Zgrada dječjeg vrtića spojena na javnu cestu;
 5. Opremljen dječji vrtić;
 6. Ishođena uporabna dozvola;
 7. Dječji vrtić u funkciji;
 8. Djeca pohađaju odgojno – obrazovni program u novoj zgradi vrtića.

Ukupna vrijednost projekta: 1.522.806,92 EUR / 11.479.588,74 HRK

Iznos potpore: 825.043,01 EUR / 6.216.286,56 HRK

Udio u sufinanciranom dijelu: 85% Europska unija, 15% Republika Hrvatska

Razdoblje provedbe projekta: 2018.-2023.

Kontakt osoba za više informacija:

Ivan Karin, 095/388-7033, e-mail: nacelnik@podbablje.hr

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske Unije iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020, Podmjera 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content