Reciklazno|

Ugovor o izgradnji reciklažnog dvorišta potpisali su načelnik Općine Podbablje Ante Kujundžić, ministar Tomislav Ćorić u ime Ministarstva zaštite okoliša i energetike te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš.
Potpisivanje ovog Ugovora uslijedilo je nakon što je Općini Podbablje, temeljem provedenog natječaja, od Ministarstva zaštite okoliša i energetike, odnosno od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti dodijeljeno 3.365.506,00 kuna bespovratnih sredstava, odnosno 84,99% prihvatljivih troškova projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta.
Bespovratna sredstva osigurana su iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu Kohezijskog Fonda.
Provedba projekta vezuje se uz tzv. prioritetnu os 6 (Zaštita okoliša i održivost resursa), investicijski prioritet 6i (Ulaganje u sektor otpada) te specifični cilj 6i1 (Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta).
Reciklažno dvorište gradit će se na “Golom Brdu“, a ukupna vrijednost izgradnje objekta sa PDV-om iznosi oko 3.495.524,63 kuna.
Rok završetka radova izgradnje je kraj 2020. godine.
Njegovom izgradnjom stvorit će se preduvjeti za povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na području Općine Podbablje i utjecati na smanjenje količine otpada koji će se odlagati na odlagalištu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Projekt doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću uporabu i zbrinjavanje.
Projekt IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U OPĆINI PODBABLJE doprinosi i ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017-2022 (NN 3/17).
Iznos koji sufinancira EU:
3.365.506,68 kn
 
Razdoblje provedbe projekta:
22.02.2019. do dana završetka svih projektnih aktivnosti, a najkasnije 18 mjeseci od stupanja na snagu Ugovora
 
Kontakt osoba za više informacija:
Mate Matković, podbablje@podbablje.hr
_______________________________________

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI

OPERATIVNI PROGRAM KOHEZIJA I KONKURENTNOST

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Close Search Window
Skip to content