2024.

Obrazloženje proračuna

Proračun u malom Općine Podbablje za 2024. godinu

Odluka o izvršenju Proračuna za 2024. godinu

Proračun Općine Podbablje za 2024. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Podbablje za 2024. godinu

2023.

Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu konsolidirani

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj

Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj

Odluka o izvršenju rebalansu Proračuna za 2023. godinu

Rebalans Općine Podbablje za 2023. godinu

Izvještaj o izvršenju proračuna općine Podbablje za drugo polugodište 2023. – Općina Podbablje

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023. – Općina Podbablje

Izvještaj o izvršenju proračuna općine Podbablje za prvo polugodište 2023.

Obrasci financijskih izvještaja – Općina Podbablje

Proračun Općine Podbablje za 2023. godinu

Obrasci financijskih izvještaja – konsolidirano

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022. – Općina Podbablje

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022. – konsolidirano

Proračunski vodič za građane za 2023. godinu

Proračun Općine Podbablje za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Podbablje za 2023. godinu

2022.

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu općine Podbablje

Izvršenje proračuna za 2022. godinu – Općina Podbablje

Rebalans Općine Podbablje za 2022. godinu

Rebalans Općine Podbablje za 2022. godinu

Izvršenje proračuna Općine na dan 30.06.2022.

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – Razina 21

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – Razina 22

Bilješke u financijsko izvješće

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

Izvršenje Proračuna Općine za 2021. godinu

Rebalans Proračuna za 2022. godinu

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Podbablje za 2022.g.

Proračunski Vodič za građane za 2022. godinu

Proračun općine Podbablje za 2022. godinu

Prijedlog proračuna za 2022. godinu

2021.

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.01.’21 – 31.12.’21.

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.01.’21 – 31.12.’21. Razina 22

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje 01.01.2021. – 31.12.2021.

Rebalans proračuna općine Podbablje za 2021.godinu

Izvršenje proračuna 30.06.’21

Prihodi poslovanja 30.06.’21

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.01.’21 – 31.06.’21.

Izvještaj o prihodima i rashodima 1.01.’21 – 31.06.’21.

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.01.’21 – 31.03.’21.

2020.

Izvršenje proračuna 2020 Prihodi

Izvršenje proračuna 2020 Posebni dio

Bilješke uz financijska izvješća

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.01.’20 – 31.12.’20

Izvještaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1.01.’20. – 31.12.’20.

Obrazloženje proračuna Općine za 2021. godinu

Plan proračuna za 2021. godinu

Rebalans proračuna za 2020. / Prihodi

Rebalans proračuna za 2020.

Prijedlog proračuna za 2021. godinu

Plan prigoda 2021, 2022 i 2023

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.01.’20 – 30.09.’20.

Proračun Općine za 2020. godinu

2019.

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.01.’19 – 30.06.’19.

Proračun Općine za 2019. god i projekcija proračuna za 2020. i 2021. god.

2018.

Rebalans proračuna za 2018. godinu

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.01.’18 – 30.03.’18.

Proračun Općine za 2018. god i projekcija proračuna za 2019. i 2020. god.

2017.

Izvještaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1.01. – 31.12.2017.

Izvještaj o obvezama za razdoblje 1.01. – 31.12.2017.

Bilanca Općine Podbablje na dan 31.12.2017.

Izvještaj proračuna 1/17 – 6/17

Izvještaj o obvezama 1/17 – 6/17

Izvještaj o prihodima i rashodima 1/17 – 6/17

Rebalans proračuna rujan 2017.

Izvještaj o podmirenim dugovanjima na dan 13.09.2017.

Proračun Općine Podbablje za 2017. godinu

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content