Objave|

Klasa: 112-02/03-20/1

Urbroj: 2129-05/03-20-1 od 15. VII. 2020. (3506)

Na temelju članka 17. i članka 19. st.1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), a u skladu s odlukom o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenoga upravnog odjela u Općini Podbablje (Službeni glasnik Općine Podbablje broj 04/20), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podbablje raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Podbablje na radno mjesto

– viši stručni suradnik za financije – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Detalji natječaja dostupni su OVDJE 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Close Search Window
Skip to content