Impressum

OPĆINA PODBABLJE

 

Adresa: Drum 15, 21262 Kamenmost

OIB: 99326330899

Matični broj: 2765616

Žiro račun: HR4825000091833700000

Tel/fax: +385 (0)21 848 064

Web: www.podbablje.hr

Mail: podbablje@podbablje.hr

Načelnik Općine: Ante Kujundžić, prof.

Zamjenik načelnika: Mate Matković