Općina Podbablje će svim redovitim studentima s područja Općine Podbablje dodijeliti stipendije za period od 15.10.2018. do 30.06.2019. godine

Visina stipendije iznosi 400 kuna (slovima: četiristotinekuna)

Prijave za dodjelu stipendija primaju se na mail adresu: nacelnik@podbablje.hr ili u prostorijama Općine do 20.01.2019. godine.

Pravo na stipendiju imaju svi redoviti studenti koji ne primaju državnu, županijsku ili bilo koju drugu stipendiju ili novčanu potporu koja ima karakter stipendije, te koji ne ponavljaju godinu.

Uvjet za dobivanje stipendije je da student ima prebivalište na području Općine Podbablje najmanje 3 godine, te da je nositelj zajedničkog domaćinstva čiji je član student, podmirio sve financijske obaveze prema Općini Podbablje.

Uz prijavu student je dužan priložiti:

potvrdu obrazovne ustanove (fakulteta) o redovnom studiranju
presliku osobne iskaznice
izjavu studenta da nije korisnik druge stipendije ili bilo koje druge novčane potpore koja ima karakter stipendije.
presliku indexa ili elektronički ispis ocjena
presliku kartice žiro računa otvorenog kod banke na ime studenta
U Podbablju, 26.10.2018. godine

Načelnik Općine Podbablje

Ante Kujundžić, prof.