Objave|

Na temelju čl. 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) područnoj samoupravi (NN 86/08, 61/11) i članka 45. Statuta Općine Podbablje (Sl. glasnik Općine Podbablje br. 2/13), Jedinstveni upravni odjel Općine Podbablje objavljuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme.

1. Predmet natječaja je prijem komunalnog redara – radnika na obavljanju poslova ukopa, održavanja groblja, mrtvačnica te ostalih javnih površina u općinu Podbablje (1 djelatnik) na neodređeno vrijeme.

2. Kandidati moraju biti punoljetni i državljani Republike Hrvatske bez obzira na spol.

3. Za navedeno radno mjesto natjecati se mogu osobe koje imaju SSS, bez obzira na struku.

4. Za navedeno radno mjesto traži se radno iskustvo na istim poslovima od najmanje godinu dana.

5. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.

Uz prijavu kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz oglasa, kandidati su obvezni dostaviti:

– životopis

– preslik domovnice

– diplomu SSS

– dokaz o radnom iskustvu

– potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci.

 

 

Pisane prijave s dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Prijava na oglas – ne otvarati«, na adresu: Općina Podbablje, Drum 15, 21262 Kamenmost.

Rok za dostavu prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Podbablje

Oglas objavljen u NN možete pregledati ovdje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Close Search Window
Skip to content