Zaželi|

[et_pb_section bb_built=”1″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_row _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.17.6″]

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODBABLJE

Klasa: 112-03/02-18/1
UrBroj: 2129-05/02-18-1

Podbablje, 23. studenoga 2018.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 04/18) i članka 39. Statuta Općine Podbablje (Službeni glasnik Općine Podbbalje br.2/13) načelnik Općine Podbablje raspisuje

O G L A S
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

VODITELJ/ICA PROJEKTA „Zaželi -ostvari“- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme 30 mjeseci uz probni rad od tri mjeseca.

Opis poslova: Provedba projekta, preveniranje poteškoća, ispunjavanje obveza partnera, zaposlenika i projektnog tima, komunikacija s partnerima i ciljanim skupinama, izrada zahtjeva za nadoknadom sredstava, monitoring i izvještavanje.

Opći uvjeti za prijam u službu: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti za prijam u službu: VSS, poznavanje rada na računalu Microsoft Word i Microsoft Excel, vozački ispit B kategorije, poznavanje engleskog jezika

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 04/18).

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
 životopis
 dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 preslika diplome
 potvrda HZMO-a o podatcima evidentiranim u evidencijama HZMO-a
 presliku vozačke dozvole B kategorije
 uvjerenje nadležnog tijela da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u izvorniku, ne stariji od 6 mjeseci)

 vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

 vlastoručno potpisana izjava suglasnosti s korištenjem osobnih podataka koja se može preuzeti na stranicama Općine Podbablje.

 Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o prijemu u službu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Postupak provedbe Oglasa obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog pravnog područja provjere na pisanom testiranju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Na web-stranici Općine Podbablje, www.podbablje.hr bit će naveden opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Općine Podbablje, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od objave ovog Oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Imotski, na adresu: Općina Podbablje, Drum 15, 21262 Kamenmost s naznakom “Oglas za voditelja projekta Zaželi -ostvari“.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ante Kujundić

[/et_pb_text][et_pb_blurb title=”Izjava o osobnim podacima ” url_new_window=”on” image=”http://www.podbablje.hr/wp-content/uploads/2017/07/ch.png” image_max_width=”50%” _builder_version=”3.17.6″ header_font_size=”10″ text_orientation=”center” url=”http://www.podbablje.hr/wp-content/uploads/2018/11/Izjava_osobni_podaci-y12.docx” /][et_pb_blurb title=”Oglas objavljen na stranicama hzz.hr ” url=”https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=96694019″ url_new_window=”on” image=”http://www.podbablje.hr/wp-content/uploads/2018/11/hzzz.png” image_max_width=”50%” _builder_version=”3.17.6″ header_font_size=”10″ text_orientation=”center”]

[/et_pb_blurb][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Close Search Window
Skip to content