Kako je već i prije najavljivano, naš dječji vrtić Ribica u  sklopu projekta Ribica-unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja uveo je poslijepodnevnu smjenu koja će uvelike pomoći roditeljima i skrbnicima u organiziranju njihovog radnog vremena i brige oko djeteta.

Prema riječima velikog broja roditelja, ovo je uistinu hvalevrijedan potez DV Ribica.