Provedbom projekta “Ribica”- Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, uveli smo kraći program ranog učenja engleskog jezika.
DV Ribica sklopio je ugovor o djelu kojim se program ranog učenja engleskog jezika provodi četiri puta tjedno po 45 minuta.
Program ranog učenja engleskog jezika temelji se na spoznaji da je predškolska dob najpovoljnije životno razdoblje za usvajanje stranog jezika zbog bioloških i psiholoških karakteristika djece rane dobi.