Objave, Ribica|

Na temelju članaka 1.a i 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07,94/13,98/19.i 57/22), članka 10., čl 44.stavka 1 .,čl.96., čl.97.stavka 1., čl. 98. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09. i 110/21), Opće uredbe o zaštiti podataka,  odredbe članka 4. i 15.  Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Ribica, čl.18. i 19. Statuta Dječjeg vrtića Ribica ,  Odluke o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić Ribica  i  prijedloga  Povjerenstva  za provedbu upisa ,  utvrđuje se

LISTA REDA PRVENSTVA S REZULTATIMA PRIJAVA UPISA U DJEČJI VRTIĆ RIBICA ZA PEDAGOŠKU 2023./2024. GODINU

Lista reda prvenstva s rezultatima prijava upisa (u daljnjem tekstu: Lista reda prvenstva) zaključuje se danom donošenja.

Naknadne promjene okolnosti, statusa roditelja, odnosno činjenica kojima se ostvaruje prednost pri upisu, nastale nakon objave Liste reda prvenstva, ne utječu na Listu s konačnim rezultatima upisa.

Roditelj koji odustane od upisa ili odbije ponuđeno mjesto dužan se o tome pisano očitovati Povjerenstvu za provedbu upisa putem elektroničke pošte u roku od tri dana od dana objave Liste reda prvenstva. Ukoliko roditelj odustane od upisa, ne uvrštava se na Listu s konačnim rezultatima.

Ugovor o pružanju usluga uručuje se početkom pedagoške godine od strane odgajatelja djeteta.

OBRAZLOŽENJE: Dječji vrtić Ribica objavio je dana 9. lipnja 2023.godine Natječaj o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica za pedagošku 2023./2024. godinu. Prijave za upis zaprimane su u razdoblju od  12. 6. do 23. 6. 2023.godine.

U otvorenom postupku zaprimljeno je ukupno 145 zahtjeva roditelja/udomitelja/skrbnika za upis u programe jaslica i vrtića .

Nakon provedenog postupka, a sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Ribica, u programe ovog vrtića primljena su djeca kako je riješeno  Listom reda prvenstva .

Roditelj/udomitelj/skrbnik  čija su djeca , sukladno ovom rješenju, odnosno listi prvenstva , upisana u jaslice ili vrtić za pedagošku godinu 2023./2024. dužni su  u razdoblju od 4. do 15.rujna  2023.g. obavijestiti   odgajatelja  skupine u kojoj je dijete upisano zbog  potpisivanja  UGOVORA o pružanju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja. U protivnom će se  smatrati  da je roditelj odustao od upisa svoga /svoje djeteta/djece.

Pouka o pravnom lijeku:

Podnositelj prijave za upis djeteta u Dječji vrtić Ribica ima pravo prigovora na Listu reda prvenstva s rezultatima prijava upisa u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete u roku od tri (3) dana, računajući od dana njene objave.

Prigovor se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Ribica, a putem Povjerenstva za provedbu upisa. Prigovor se dostavlja Povjerenstvu  za provedbu upisa osobno u prostorije ravnatelja ustanove ili putem elektroničke pošte na e- mail adresu:

djecjivrticribica0@gmail.com

Upravno vijeće će odluku o prigovoru donijeti u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovor.

Rješenje o upisu djece u Dječji vrtić Ribica, odnosno Lista reda prvenstva  objavljena je dana 5. srpnja 2023.godine na oglasnoj ploči i službenoj Web stranici Dječjeg vrtića Ribica te na službenoj web stranici Općine Podbablje.

Napomene:
1. Djeca koja su obnovila upise, upisana su u tražene programe.
2. Preostali inicijalni razgovori koji se ne provedu u srpnju nastavit će se provoditi od kraja kolovoza.

Ravnateljica:

Marija Turić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Close Search Window
Skip to content