Kako bi se projekt “RIBICA” – Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja što kvalitetnije odradio, našim odgajateljima i djelatnicima vrtića potrebna je stručna literatura.

Uz pomoć Europskog socijalnog fonda koji je u 100%-tnom iznosu financirao nabavku literature, naša djeca imaju svu potrebitu, stručnu literaturu čiju sliku možete vidjeti u prilogu.